Zīmols

"Mantots kultūraugs"

Mantoto kultūraugu logo ir aicināti lietot visi, kas ar atbildību pieiet sava mantotā kultūrauga saglabāšanai.

Zīmolu var brīvi izmantot. Katrs zīmola lietotājs ir atbildīgs par savu kultūraugu atbilstību zīmola kvalitātes prasībām, tai skaitā reģistrēšanu mantojuma augu datubāzē.

 

Aicinām zīmola lietotājus piedalīties ikgadējās sēklu maiņās - pašu organizētās vai citu organizētas, arī lai stāstītu savu stāstu par savu mantojumaugu!

Materiāli ilgtspējīgai lietošanai

Izmantojot materiālus, jāievēro zīmola grāmatas nosacījumi.

Zīmola grāmata
Logo faili
Logo bildēm
Show More

Lapas izstrādi finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

©Mantots kultūraugs

  • Facebook
  • YouTube