Zīmols

"Mantots kultūraugs"

Mantoto kultūraugu logo ir aicināti lietot visi, kas ar atbildību pieiet sava mantotā kultūrauga saglabāšanai.

Zīmolu var brīvi izmantot. Katrs zīmola lietotājs ir atbildīgs par savu kultūraugu atbilstību zīmola kvalitātes prasībām, tai skaitā reģistrēšanu mantojuma augu datubāzē.

 

Aicinām zīmola lietotājus piedalīties ikgadējās sēklu maiņās - pašu organizētās vai citu organizētas, arī lai stāstītu savu stāstu par savu mantojumaugu!

Mantots kultūraugs_Zīmola grāmata2-36

Materiāli ilgtspējīgai lietošanai

Izmantojot materiālus, jāievēro zīmola grāmatas nosacījumi.

Komanda

sandra.jpg

Mantoto kultūraugu zīmola veidotāja, sēklu maiņu oragnizētāja

anita.jpg

Vides žurnāliste, stāstu tekstu, fotoattēlu, video autore, korektore

ilze.jpg

Projekta vadītāja