top of page

Informācija presei

Ja kultūraugs bijis kopā ar tavu ģimeni vismaz 30 gadus, tas var kļūt par nacionālo bagātību – mantoto kultūraugu

2020.gadā Latvijas Permakultūras biedrība īstenoja projektu, kura ietvaros izstrādāja mantoto kultūraugu saglabāšanas koncepciju, mantoto kultūraugu kritērijus, zīmolu, mājas lapu, kā arī devās ekspedīcijās un pierakstīja sēklu lolotāju stāstus.

Līdzīgi kā pirms vairāk kā simts gadiem, kad jaunlatvieši ķērās pie tautas dziesmu vākšanas un sistematizēšanas, tagad kārta pienākusi kultūraugiem, jo pasaulē strauji mazinās bioloģiskā daudzveidība, izzūd ģenētiskais materiāls no augiem, kas īpaši piemērojušies augšanas apstākļiem dažādos Latvijas novados un pagastos. Šādu kultūraugu saglabāšanai ir ne tikai kultūrvēsturiska nozīme, bet tā ir iespēja atteikties no pesticīdu un minerālmēslu lietošanas, jo vietējiem apstākļiem piemērojušies augi lieliski spēj izaugt izmantojot dabisko auglību. Tāpēc aicinām izvaicāt savus vecākus, vecvecākus un kaimiņus par augiem, kurus tie audzē daudzus gadu desmitus, pārņemt no viņiem to audzēšanas tradīciju un pareizi ataudzēt stādāmo materiālu un precīzi pierakstīt stāstus.

Pateicoties projektam, izveidota mājaslapa https://www.mantots.permakultura.lv, kur izskaidrots, kas ir mantotie kultūraugi un kas nav, kā tos saglabāt un pavairot, kā dažādu augu grupām ievākt sēklas un pavairojamo materiālu. Svarīgi ir arī pareizi veikt pierakstus par saglabāto kultūraugu vēsturi un cilvēkiem, kas tos lolojuši vismaz trīsdesmit gadus.

Projekta “Latvijas Permakultūras biedrības darbības atbalsts ilgtspējīgas lauksaimniecības veicināšanai Latvijā” ietvaros paveiktais:

* izveidota mājaslapa, kura kalpos kā instruments sēklu lolotājiem informācijas saņemšanai un mantoto kultūraugu reģistrēšanai;

* izstrādāts mantoto kultūraugu logo un zīmola grāmata, pieaicinot profesionālu dizaineri;

* kopā ar selekcijas ekspertiem Līgu Lepsi un Edgaru Rubauski izstrādāti kritēriji, tam, kas dažādās sugu grupās ir mantotie kultūraugi;

* ekspedīcijās apzināti mantotie kultūraugi un uzrakstīti 10 stāsti, kas kalpo kā paraugs, kā intervēt dārzniekus, nofilmēti video, kas publicēti mājaslapā, Facebook, Youtube

* par mantotiem kultūraugiem stāstīts, tie rādīti un sēklas dalītas:

Bulduru dārzkopības vidusskolā divas reizes – gan 10.septembrī ar mantoto kultūraugu degustāciju, gan rudens ražas svētkos 3.oktobrī.

Par mantotajiem kultūraugiem stāstīts mazpulku vadītājiem un LLKC mācibu ekskursijas laikā Ikšķiles Brīvajā skolā.

* Sarīkotas divas tikšanās ar valsts iestādēm, lai precizētu sēklu un stādāmā materiāla ievākšanas un tālāk došanas procedūru, kā arī fitosanitārās prasības.

Vairāk informācijas: Sandra Stabinge 29259942, riekstotaji@gmail.com

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
120 views0 comments

Comentarios


bottom of page