top of page

Dārzeņu regulētie nekarantīnas un karantīnas organismi

Pateicamies Inetai Jēkabsones kundzei par sagatavoto informāciju.


Dārzeņu sēklās vismaz vizuālajā pārbaudē Eiropas Savienībā regulētie nekarantīnas organismi nedrīkst pārsniegt šādu pieļaujamo līmeni:


Karantīnas organismi

Eiropas Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2072 (2019. gada 28. novembris), ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Eiropas Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Eiropas Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019.
Dārzeņu sēklu karantīnas un regulētie ne
.
Download • 30KB


109 views

Comments


bottom of page