Dārzeņu regulētie nekarantīnas un karantīnas organismi

Pateicamies Inetai Jēkabsones kundzei par sagatavoto informāciju.


Dārzeņu sēklās vismaz vizuālajā pārbaudē Eiropas Savienībā regulētie nekarantīnas organismi nedrīkst pārsniegt šādu pieļaujamo līmeni:


Karantīnas organismi

Eiropas Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2072 (2019. gada 28. novembris), ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Eiropas Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Eiropas Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019.


Capsicum annuum L., (https://gd.eppo.int/taxon/CPSAN/pathwayspests)

Phaseolus coccineus L., (https://gd.eppo.int/taxon/PHSCO/pathwayspests)

Phaseolus vulgaris L., (https://gd.eppo.int/taxon/PHSVX/pathwayspests)

Solanum lycopersicum L., (https://gd.eppo.int/taxon/LYPES/pathwayspests)

Vicia faba L. (https://gd.eppo.int/taxon/VICFX/pathwayspests)Dārzeņu sēklu karantīnas un regulētie ne
.
Download • 30KB

51 views