top of page

Žurnāls "Ir" par sēklu lološanu

Žurnāls "Ir" raksta par Sandras Stabinges milzīgo ieguldījumu seno kultūraugu saglabāšanā un sēklu lolotāju kustības izveidē un uzturēšanā.


63 views
bottom of page